2014. március 24., hétfő

Multiple Choice Advanced mixed 01

Ezt a feladatot tesztként is felhasználhatod, de ügyelj rá, hogy csak akkor, ha már van mit tesztelni: vagyis a feladatban számon kért tudást már vettétek a tanulókkal. Ha ez még nem történt meg, érdemes együtt elmorfondírozni mindegyik kérdésen. Ilyenkor azt is beszéljétek meg, hogy a rossz válaszok miért rosszak.

Válaszd az egyetlen helyes megoldást minden esetben!

1. ____ we get this bit right, it'll be OK.

A/ AsB/ At the time
C/ EventuallyD/ Once
2. I heard that Jack had to resign. This means: ____

A/ Jack is said to have had to resign.B/ Jack must resign.
C/ Jack was said to be resigned.D/ Jack was saying to resign.
3. It was my parents' car ____ he wanted to borrow.

A/ whatB/ -
C/ whicheverD/ the one
4. Mick should be using ____ own notes.

A/ some ofB/ his very
C/ only theD/ -
5. His ____ was rejected.

A/ considerationB/ claim
C/ agreementD/ hesitation
6. If you hadn't ____, he wouldn't have suspected anything.

A/ insistedB/ reminded
C/ repeatedD/ admitted
7. The carpet in the drawing room ____ cleaning.

A/ will getB/ requires
C/ has beenD/ should be
8. Taking that job will ____ having to commute.

A/ needB/ make
C/ meanD/ be
9. Do you ____ to know the German people who arrived two days ago?

A/ seemB/ get
C/ happenD/ find
10. ____ doubt, don't hesitate to ask for help.

A/ NoB/ When in
C/ Even ifD/ Any

A megoldás:
1. Once we get this bit right, it'll be OK.
2. I heard that Jack had to resign. This means: Jack is said to have had to resign.
3. It was my parents' car - he wanted to borrow.
4. Mick should be using his very own notes.
5. His claim was rejected.
6. If you hadn't insisted, he wouldn't have suspected anything.
7. The carpet in the drawing room requires cleaning.
8. Taking that job will mean having to commute.
9. Do you happen to know the German people who arrived two days ago?
10. When in doubt, don't hesitate to ask for help.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése