2016. április 14., csütörtök

Phrasal Verbs - come 02

Kicsit haladóbbak, középfokot közelítők fogják leginkább hasznosnak találni ezt az anyagot, de haladóbbaknak, és persze merészebb kezdőknek is jó anyag. Az oktatóanyag a blokk végén található, érdemes azzal kezdeni a tanulást.

Phrasal verbs: come 02 - sentences 1

Maximális pontszám: 10
_______________________________

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!

 1. Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
  _______________________________________________
 2. Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
  _______________________________________________
 3. Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
  _______________________________________________
 4. Rengeteg olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
  _______________________________________________
 5. Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
  _______________________________________________

Phrasal verbs: come 02 - gaps in sentences

Maximális pontszám: 6
_______________________________

Írd be az alábbi mondatok kihagyott helyére a legmegfelelőbb prepozíciót! Válassz az alábbiakból:

by, apart, back, at, about
 1. She felt her life was coming _______________.
 2. Questions came _______________ us from all sides.
 3. I'll come _______________ to the question a little bit later.
 4. How did it come _______________ that she travelled alone?
 5. She was facing a number of serious problems. She felt her life was coming _______________.
 6. There are plenty of places where jobs are hard to come _______________.Megoldások

 1. Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
  She felt her life was coming apart.
 2. Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
  Questions came at us from all sides.
 3. Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
  I'll come back to the question a little bit later.
 4. Rengeteg olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
  There are plenty of places where jobs are hard to come by.
 5. Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
  How did it come about that she travelled alone?
------------
 1. She felt her life was coming apart.
 2. Questions came at us from all sides.
 3. I'll come back to the question a little bit later.
 4. How did it come about that she travelled alone?
 5. She was facing a number of serious problems. She felt her life was coming apart.
 6. There are plenty of places where jobs are hard to come by.


Phrasal verbs: come 02

Forrás: Online Angol Tanszék - www.angoltanszek.hu
Folytatjuk a come igével kapcsolatos prepozíciós kifejezések (phrasal verbs) bemutatását.

1. to come about

A jelentése rendszeresen történik, de magyarra gyakran a jön igével fordítjuk, vagy egyáltalán nem fordítjuk.
 1. How did it come about that she travelled alone?
  Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
 2. There is an old saying "What goes around comes around."
  Van egy régi mondás "Könnyen jött, könnyen ment" vagy másképp "Egyszer hopp, másszor kopp."
 3. In Canada they have lots of snow by the time Christmas comes around.
  Kanadában karácsonyra rendszerint már sok hó van.

2. to come apart

Valaki vagy valami darabokra esik szét, széthullik vagy felbomlik.
 1. As soon as I picked up the vase, it came apart.
  Amint felvettem a vázát, darabokra tört.
 2. She felt her life was coming apart.
  Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
 3. The Soviet Union came apart in 1991.
  Szovjetunió 1991-ben bomlott fel.

3. to come at somebody vagy to come at something

Az első kifejezés jelentése az, hogy rátámad, ráront vagy ostromol valakit, a másodiké pedig az, hogy sajátosan közelít meg valamit, például egy problémát vagy egy kérdést.
 1. The lion didn't want to come at its tamer.
  Az oroszlán nem akarta megtámadni az idomítóját.
 2. Questions came at us from all sides.
  Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
 3. The project has come at the problem from a quite different angle to earlier.
  A projekt a korábbitól eltérő módon közelítette meg a problémát.

4. to come back

Ennek a kifejezésnek is több jelentése van. A egyik leggyakoribb az, hogy valaki vagy valami visszatér egy helyre vagy egy személyhez, a másik pedig, hogy újra divatba jön.
 1. Cats often come back home if we are nice to them.
  A macskák gyakran hazatérnek, ha kedvesek vagyunk velük.
 2. I'll come back to the question a little bit later.
  Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
 3. I don't think mini skirts should come back into fashion.
  Szerintem a miniszoknyát nem kellene újból divatba hozni.

5. to come by something

Ha valami ritka dolgot vagy nehezen elérhetőt megszerzünk vagy sikerül megszereznünk, akkor használjuk ezt a kifejezést. Az Egyesült Államokban hétköznapi beszédben gyakran használják a rövid látogatást tesz vagy beugrik jelentésben.
 1. How did you come by that diamond?
  Hogy jutottál ahhoz a gyémánthoz?
 2. There are plenty of places where jobs are hard to come by.
  Rengetek olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
 3. Becky promised her father that she would come by soon.
  Becky megígérte apjának, hogy hamasoran beugrik hozzá.
_______________________________
Forrás: Online Angol Tanszék - www.angoltanszek.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése