2016. április 14., csütörtök

Phrasal Verbs - come 02

Kicsit haladóbbak, középfokot közelítők fogják leginkább hasznosnak találni ezt az anyagot, de haladóbbaknak, és persze merészebb kezdőknek is jó anyag. Az oktatóanyag a blokk végén található, érdemes azzal kezdeni a tanulást.

Phrasal verbs: come 02 - sentences 1

Maximális pontszám: 10
_______________________________

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!

 1. Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
  _______________________________________________
 2. Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
  _______________________________________________
 3. Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
  _______________________________________________
 4. Rengeteg olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
  _______________________________________________
 5. Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
  _______________________________________________

Phrasal verbs: come 02 - gaps in sentences

Maximális pontszám: 6
_______________________________

Írd be az alábbi mondatok kihagyott helyére a legmegfelelőbb prepozíciót! Válassz az alábbiakból:

by, apart, back, at, about
 1. She felt her life was coming _______________.
 2. Questions came _______________ us from all sides.
 3. I'll come _______________ to the question a little bit later.
 4. How did it come _______________ that she travelled alone?
 5. She was facing a number of serious problems. She felt her life was coming _______________.
 6. There are plenty of places where jobs are hard to come _______________.Megoldások

 1. Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
  She felt her life was coming apart.
 2. Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
  Questions came at us from all sides.
 3. Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
  I'll come back to the question a little bit later.
 4. Rengeteg olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
  There are plenty of places where jobs are hard to come by.
 5. Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
  How did it come about that she travelled alone?
------------
 1. She felt her life was coming apart.
 2. Questions came at us from all sides.
 3. I'll come back to the question a little bit later.
 4. How did it come about that she travelled alone?
 5. She was facing a number of serious problems. She felt her life was coming apart.
 6. There are plenty of places where jobs are hard to come by.


Phrasal verbs: come 02

Forrás: Online Angol Tanszék - www.angoltanszek.hu
Folytatjuk a come igével kapcsolatos prepozíciós kifejezések (phrasal verbs) bemutatását.

1. to come about

A jelentése rendszeresen történik, de magyarra gyakran a jön igével fordítjuk, vagy egyáltalán nem fordítjuk.
 1. How did it come about that she travelled alone?
  Hogy történhetett meg, hogy egyedül utazik?
 2. There is an old saying "What goes around comes around."
  Van egy régi mondás "Könnyen jött, könnyen ment" vagy másképp "Egyszer hopp, másszor kopp."
 3. In Canada they have lots of snow by the time Christmas comes around.
  Kanadában karácsonyra rendszerint már sok hó van.

2. to come apart

Valaki vagy valami darabokra esik szét, széthullik vagy felbomlik.
 1. As soon as I picked up the vase, it came apart.
  Amint felvettem a vázát, darabokra tört.
 2. She felt her life was coming apart.
  Úgy érezte, hogy élete kezd széthullani.
 3. The Soviet Union came apart in 1991.
  Szovjetunió 1991-ben bomlott fel.

3. to come at somebody vagy to come at something

Az első kifejezés jelentése az, hogy rátámad, ráront vagy ostromol valakit, a másodiké pedig az, hogy sajátosan közelít meg valamit, például egy problémát vagy egy kérdést.
 1. The lion didn't want to come at its tamer.
  Az oroszlán nem akarta megtámadni az idomítóját.
 2. Questions came at us from all sides.
  Minden oldalról kérdésekkel ostromoltak minket.
 3. The project has come at the problem from a quite different angle to earlier.
  A projekt a korábbitól eltérő módon közelítette meg a problémát.

4. to come back

Ennek a kifejezésnek is több jelentése van. A egyik leggyakoribb az, hogy valaki vagy valami visszatér egy helyre vagy egy személyhez, a másik pedig, hogy újra divatba jön.
 1. Cats often come back home if we are nice to them.
  A macskák gyakran hazatérnek, ha kedvesek vagyunk velük.
 2. I'll come back to the question a little bit later.
  Egy kicsit később térek majd vissza a kérdésre.
 3. I don't think mini skirts should come back into fashion.
  Szerintem a miniszoknyát nem kellene újból divatba hozni.

5. to come by something

Ha valami ritka dolgot vagy nehezen elérhetőt megszerzünk vagy sikerül megszereznünk, akkor használjuk ezt a kifejezést. Az Egyesült Államokban hétköznapi beszédben gyakran használják a rövid látogatást tesz vagy beugrik jelentésben.
 1. How did you come by that diamond?
  Hogy jutottál ahhoz a gyémánthoz?
 2. There are plenty of places where jobs are hard to come by.
  Rengetek olyan hely van, ahol nehéz állást találni.
 3. Becky promised her father that she would come by soon.
  Becky megígérte apjának, hogy hamasoran beugrik hozzá.
_______________________________
Forrás: Online Angol Tanszék - www.angoltanszek.hu

2016. április 13., szerda

Cothes in ancient Mesopotamia

Ez a feladatcsomag felsőfokú vagy középfokú szint körül hasznos, leginkább nyelvvizsgára készülők számára. A feladatok sorrendje felcserélhető. Alacsonyabb (középfokú) szintű tudás esetén érdemes a nyelvi elemzéses feladattal kezdeni, és utána nekifutni a tesztelő feladatoknak.

1. Nyelvi elemzés - language analysisClothes in Ancient Mesopotamia LAN

_______________________________
->  Language Notes
Clothes in ancient Mesopotamia
Ancient Mesopotamia: az ókori...
is contained within: nagyon hivatalos, tudományos írásokban gyakori - része vminek
wax: terjed, nő
wane: zsugorodik, fogy, megcsappan
successively: egymást követően, sorban
overlap: átfed valamit
BCE: before the Common Era - időszámításunk előtt. Ma már nem illendő, nem "PC" a BC (before Christ, Krisztus előtt) szót használni, hiszen az a keresztény hitre alapuló kifejezés. Időszámításunk kezdete után pedig CE = common Era.
In early times: eleinte - a kifejezést nyilván érted, de vedd is használatba!
tuft: sokféle jelentése közül itt a bojt értelmes. Egyébként csomó, köteg, nyaláb stb.
pinned in place: megtűzve - az in place rész utal arra, hogy helyben maradjon
torso: felsőtest
bare: meztelen. Létezik ezekben is: barefoot (mezítláb), mae headed (hajadonfőtt)
cloak: köpenyt is jelent, de ige is, mint itt: befed, beborít ruhával
weave, wove, woven: szőni
fabric: ruhaanyag, szövet
was retained: fennmaradt, fenn volt tartva
sew, sewed, sewn/sewed: varrni
garment: ruházat, öltözék - gyűjtőfogalom
felted: préselt, filcesített - felt: filc
excavations: ásatások
wig: paróka
metalworking: fémmegmunkálás
was of a high standard: magas színvonalú volt - ne feldd az OF prepozíciót benne!
elaborate: finoman megmunkált, kidolgozott
encrusted with semiprecious stones: féldrágakövekkel kirakott - encrust jelent valamivel való bevonást is
brooch: bross
hair ornaments: hajdíszek
linen: i-vel ejtjük az első szótagot, vászon
drape: bevon - szövettel vagy ruhaanyaggal, mint itt a testet
shawl: vállkendő
tassel: bojt, rojt
edged: abban végződött, az volt a végén, szélén.
fringe: paszomány, rojt
at the rear: hátul
the right, or sword, arm: a jobb, vagyis a kardot tartó kéz - a vesszőket ki kell tenni, ha megbontjuk a normál szószerkezetet
ample evidence: bőséges bizonyíték
sleeve: ruha ujja
broad belts: széles övek
allover pattern: olyan minta, amely az anyag vagy az öltözék teljes felületén eloszlik, a szakemberek magyarul is allover-nek nevezik leginkább
in borders: a széleken
embroidery: hímzés
motif: minta, díszítőelem
loincloth: ágyékkötő - loin = ágyék
footwear: lábbeli
coiffure: [kwɑ:'fjʊə] frizura, francia kölcsönszó az angolban
curled: itt: bodorított
ringlet: fürt, karika
dye: hajfesték vagy ruhafesték - ige is
carefully tended: szépen gondozott
band: öv
encircle: körbevesz
brow: szemöldök
fez: 
resemble sg: hasonlít rá - nincs prepozíció!
pleated: berakásos
mitre: mitra, püspöksüveg
lappet: szalag, függő
Ancient Mesopotamia was situated in the area of land that is defined by the great Tigris and Euphrates river system and that is contained within modern Iraq. Several important cultures arose there, their empires waxing and waning successively as well as overlapping in time. Among the most prominent were the empires of Sumeria, Akkad, Assyria, and Babylonia.
The Sumerian civilization was established before 4000 BCE and reached a high level of culture between 2700 and 2350 BCE. In early times both sexes wore sheepskin skirts with the skin turned inside and the wool combed into decorative tufts. These wraparound skirts were pinned in place and extended from the waist to the knees or, for more important persons, to the ankles. The upper part of the torso was bare or clothed by another sheepskin cloaking the shoulders. From about 2500 BCE a woven woolen fabric replaced the sheepskin, but the tufted effect was retained, either by sewing tufts onto the garment or by weaving loops into the fabric. Named kaunakes by the Greeks, this tufted fabric is shown in all the sculptures and mosaics of the period, as, for example, in the art from the excavations at Ur exhibited in the British Museum in London. At this time, also, long cloaks were worn, and materials for garments and head coverings included felted wool and leather.
Both sexes seem to have often worn large wigs, as in ancient Egypt. Metalworking was of a high standard, as may be seen in the elaborate golden jewelry, which was encrusted with semiprecious stones and worn by both sexes. Brooches, earrings, hair ornaments, and neck chains have all been found.
A different style of dress is evident in Mesopotamian sculptures dating after about 2370 BCE. Both men and women were clothed in a large piece of material--most commonly of wool, though later also of linen--draped around the body over a skirt. This garment, similar to a shawl, was characteristically edged with tassels or fringe. The draping varied, but, for men at least, the fabric was arranged so that the fullness was at the rear, leaving the right, or sword, arm free.
The dress worn in Mesopotamia by the Babylonians (2105-1240 BCE) and the Assyrians (1200-540 BCE) evolved into a more sophisticated version of Sumerian and Akkadian styles. Ample evidence of this more elaborate draped costume can be seen in the large relief sculptures of the age. There were two basic garments for both sexes: the tunic and the shawl, each cut from one piece of material. The knee- or ankle-length tunic had short sleeves and a round neckline. Over it were draped one or more shawls of differing proportions and sizes but all generally fringed or tasseled. Broad belts held the shawls in position. Wool was the most frequently used material, in bright or strong colours. Decoration was rich, in allover patterns or in borders, carried out in embroidery or by printing. Motifs were chiefly geometric. Women wore a short skirt as underwear, men a loincloth. Footwear for both sexes was made from fabric or soft leather in the form of sandals or boots.
Care of the coiffure was very important for men and women among both the Assyrians and the Babylonians. The hair was grown long and carefully curled and ringleted, with false hair added if needed. Perfumes, oils, and black dye were used on the hair. Men grew long, carefully tended curled beards. A band of metal or fabric encircled the brow, or a woolen, felt, or leather cap shaped like a fez was worn. The royal headdress resembled a pleated crown or a mitre and had dependent lappets at the rear. Jeweled ornamentation to the costume was rich and heavy and of high quality.

2. Reading Comprehension (HU)

Clothes in Ancient Mesopotamia hu-hu

Maximális pontszám: 15
_______________________________
King Ashur-nasir-pal II of the Assyrian Empire meets a high official during a review of soldiers and war prisoners. (Wikipedia)
Ancient Mesopotamia was situated in the area of land that is defined by the great Tigris and Euphrates river system and that is contained within modern Iraq. Several important cultures arose there, their empires waxing and waning successively as well as overlapping in time. Among the most prominent were the empires of Sumeria, Akkad, Assyria, and Babylonia.
The Sumerian civilization was established before 4000 BCE and reached a high level of culture between 2700 and 2350 BCE. In early times both sexes wore sheepskin skirts with the skin turned inside and the wool combed into decorative tufts. These wraparound skirts were pinned in place and extended from the waist to the knees or, for more important persons, to the ankles. The upper part of the torso was bare or clothed by another sheepskin cloaking the shoulders. From about 2500 BCE a woven woolen fabric replaced the sheepskin, but the tufted effect was retained, either by sewing tufts onto the garment or by weaving loops into the fabric. Named kaunakes by the Greeks, this tufted fabric is shown in all the sculptures and mosaics of the period, as, for example, in the art from the excavations at Ur exhibited in the British Museum in London. At this time, also, long cloaks were worn, and materials for garments and head coverings included felted wool and leather.
Both sexes seem to have often worn large wigs, as in ancient Egypt. Metalworking was of a high standard, as may be seen in the elaborate golden jewelry, which was encrusted with semiprecious stones and worn by both sexes. Brooches, earrings, hair ornaments, and neck chains have all been found.
A reconstruction in the British Museum of headgear and necklaces worn by the women in some Sumerian graves (Wikipedia)
A different style of dress is evident in Mesopotamian sculptures dating after about 2370 BCE. Both men and women were clothed in a large piece of material--most commonly of wool, though later also of linen--draped around the body over a skirt. This garment, similar to a shawl, was characteristically edged with tassels or fringe. The draping varied, but, for men at least, the fabric was arranged so that the fullness was at the rear, leaving the right, or sword, arm free.
The dress worn in Mesopotamia by the Babylonians (2105-1240 BCE) and the Assyrians (1200-540 BCE) evolved into a more sophisticated version of Sumerian and Akkadian styles. Ample evidence of this more elaborate draped costume can be seen in the large relief sculptures of the age. There were two basic garments for both sexes: the tunic and the shawl, each cut from one piece of material. The knee- or ankle-length tunic had short sleeves and a round neckline. Over it were draped one or more shawls of differing proportions and sizes but all generally fringed or tasseled. Broad belts held the shawls in position. Wool was the most frequently used material, in bright or strong colours. Decoration was rich, in allover patterns or in borders, carried out in embroidery or by printing. Motifs were chiefly geometric. Women wore a short skirt as underwear, men a loincloth. Footwear for both sexes was made from fabric or soft leather in the form of sandals or boots.
Care of the coiffure was very important for men and women among both the Assyrians and the Babylonians. The hair was grown long and carefully curled and ringleted, with false hair added if needed. Perfumes, oils, and black dye were used on the hair. Men grew long, carefully tended curled beards. A band of metal or fabric encircled the brow, or a woolen, felt, or leather cap shaped like a fez was worn. The royal headdress resembled a pleated crown or a mitre and had dependent lappets at the rear. Jeweled ornamentation to the costume was rich and heavy and of high quality.

Questions

Milyen anyagú ruházatot viseltek kezdetben nők és férfiak egyaránt?
(1)  _______________________________________________
Mit lehetett megállapítani abból, hogy milyen hosszú ruhát viselk valaki?
(2)  _______________________________________________
Milyen változás állt be kb. i.e. 2500 után?
(3)  _______________________________________________
Mi az a kaunakes és hol találtak rá példát ásatásoknál?
(4)  _______________________________________________
Mi jellemezte az ékszereket, miből készültek?
(5)  _______________________________________________
Milyen nembeli különbséget említ a szöveg a ruházattal kapcsolatban, és mi okozta e különbséget?
(6)  _______________________________________________
Az akkádoknál férfiak vagy nők viseltek vállkendőt? Mivel rögzítették?
(7)  _______________________________________________
Milyen technikával vitték fel a mintát a ruhára az akkádok, és milyen mintát kedveltek?
(8)  _______________________________________________
Mit tudunk meg a szövegből az asszírok és babilóniaiak hajviseletéről?
(9)  _______________________________________________
Mit viseltek a homlokukon az asszírok?
(10)  _______________________________________________
3. Vocabulary Test (HU-EN)

Clothes in Ancient Mesopotamia vocabulary 1

Maximális pontszám: 14
_______________________________
Ez a szódolgozat a Clothes in Ancient Mesopotamia c. feladathoz tartozik. Mielőtt hozzákezdenél, olvasd át még egyszer a szövegét!
HungarianEnglish
terjed, nő(1)  _______________
megtűz(2)  _______________
boka(3)  _______________
ruházat(4)  _______________
bojt, rojt(5)  _______________
sző (3 alakkal)(6)  _______________
ókori(7)  _______________
paróka(8)  _______________
fejfedő(9)  _______________
fülbevaló(10)  _______________
hátul(11)  _______________
hajdíszek(12)  _______________
valamivé fejlődik(13)  _______________
szalag, függő(14)  _______________


Megoldások

Szódolgozat
HungarianEnglish
terjed, nő(1) wax
megtűz(2) pin
boka(3) ankle
ruházat(4) garment
bojt, rojt(5) tuft, tassel
sző (3 alakkal)(6) weave, wove, woven
ókori(7) ancient
paróka(8) wig
fejfedő(9) head covering
fülbevaló(10) earrings
hátul(11) at the rear
hajdíszek(12) hair ornaments
valamivé fejlődik(13) evolve into
szalag, függő(14) lappet


Reading

Questions

Milyen anyagú ruházatot viseltek kezdetben nők és férfiak egyaránt?
(1) birka/juh/báránybőr szoknyát
Mit lehetett megállapítani abból, hogy milyen hosszú ruhát viselk valaki?
(2) fontosabb emberek hosszabbat viselktek
Milyen változás állt be kb. i.e. 2500 után?
(3) szőtt gyapjú váltotta fel a bőrt
Mi az a kaunakes és hol találtak rá példát ásatásoknál?
(4) rojtos ruha, Ur városában
Mi jellemezte az ékszereket, miből készültek?
(5) finoman kidolgozott fémből, féldrágakövekkel kirakva
Milyen nembeli különbséget említ a szöveg a ruházattal kapcsolatban, és mi okozta e különbséget?
(6) a férfiak jobb keze szabadon maradt, mert abban kard volt
Az akkádoknál férfiak vagy nők viseltek vállkendőt? Mivel rögzítették?
(7) mindkét nem. egy széles övvel
Milyen technikával vitték fel a mintát a ruhára az akkádok, és milyen mintát kedveltek?
(8) hímzés vagy nyomtatás, geometriai formák
Mit tudunk meg a szövegből az asszírok és babilóniaiak hajviseletéről?
(9) hosszú haj, olaj, parfüm, göndörítették a hajat
Mit viseltek a homlokukon az asszírok?
(10) fém vagy textil övet

2015. június 13., szombat

Sweden's parental leave - feladatcsomag

A feladatcsomag egy rövid újságcikkből készült, melynek a témája is érdekes lehet, tehát beszédgyakorlatra is kiválóan felhasználható. A feladatcsomag tartalmaz multiple choice cloze-t, gap-fillinget és szódolgozatot. A teljes szöveg is meg van adva, a szódolgozathoz pedig kulcs van. Az anyag PDF-ben letölthető innen.

Sweden's parental leave - Multiple choice cloze

For each gap, choose which of the four possible answers fits the best and write the appropriate letter in the space.
Sweden grants a (1)  ____ of 480 calendar days of parental leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The (2)  ____ 90 days are paid at a flat-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a (3)  ____. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to (4)  ____ their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days (5)  ____ "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, (6)  ____ the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender equality bonus": the more days that parents share the leave (7)  ____, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for (8)  ____ to share the joys and struggles of raising infants.
In (9)  ____, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, (10)  ____ women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.
Source: CNN
1
A total
B sum
C quantity
D amount
2
A rest
B staying
C remaining
D others
3
A clutch
B catch
C grab
D hold
4
A raise
B upraise
C bring
D upring
5
A are
B were
C be
D have been
6
A deducing
B falling
C raising
D reducing
7
A same way
B the same
C in proportion
D equally
8
A both parents
B both parent
C all parents
D either parents
9
A real
B really
C reality
D realism
10
A with
B though
C while
D asSweden's parental leave – Gap-filling

Choose the appropriate word from the list for each gap in the text and write the word in the gap.
_______________________________
| struggles | equality | with | remaining | parental | equally | be | raise | catch | flat |Sweden grants a total of 480 calendar days of (1)  _______________ leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The (2)  _______________ 90 days are paid at a (3)  _______________-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a (4)  _______________. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to (5)  _______________ their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days (6)  _______________ "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, reducing the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender (7)  _______________ bonus": the more days that parents share the leave (8)  _______________, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for both parents to share the joys and (9)  _______________ of raising infants.
In reality, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, (10)  _______________ women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.Sweden's parental leave
Sweden grants a total of 480 calendar days of parental leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The remaining 90 days are paid at a flat-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a catch. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to raise their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days be "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, reducing the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender equality bonus": the more days that parents share the leave equally, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for both parents to share the joys and struggles of raising infants.
In reality, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, with women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.Sweden's parental leave - vocabulary

_______________________________
Ez a szódolgozat a Sweden's parental leave c. feladathoz tartozik.
Hungarian
English
jövedelem
(1)  _______________
járandóság, ellátmány
(2)  _______________
otthon maradó szülő
(3)  _______________
felnevel
(4)  _______________
szabadság
(5)  _______________
csapda (trükk)
(6)  _______________
egyenlően
(7)  _______________
támogat, előmozdít
(8)  _______________
mindkét szülő
(9)  _______________
megoszt
(10)  _______________

2015. május 22., péntek

Horoscopes 2

Ez a feladat középfok körül szintre alkalmas. A Telegraph c. lapban ténylegesen megjelent horoszkópot dolgozza fel nyelvileg. A feladat első része a korábbi bejegyzésben található. A feladat (normlisabban formázva) a PDF fájlban található.Horoscopes part 2

Maximális pontszám: 8
_______________________________

Read the text and answer the questions below.

->  Language Notes
Scorpio
the chance you have been waiting for: a lehetőség, amire régóta vársz. perfect continuous igeidő, vagyis "már egy jó ideje". A kötőszó nulla, hiszen tárgyas és defining alárendelésről van szó.
win sy over/around: to persuade someone to support you or agree with you, often when they were opposed to you before.

SCORPIO ['skɔ:pɪəʊ]

October 24 - November 22
The zodiac's most inspiring and ground-breaking planets, Uranus, Jupiter and Mars, link across your skies this week. This could be the chance you have been waiting for to win somebody over, or to share your real feelings, so do not let existing ties make you hedge your bets. Put your own interests first and let no one put you under pressure.
->  Language Notes
Sagittarius
preoccupy: to be the main thought in someone's mind, causing other things to be forgotten
what matters most is: most az a legfontosabb, hogy...
X is due to do Y: az várható, hogy X Y-t teszi (Ennek a résznek az alanya a mondat elején a link.
a loved one: gyakori kifejezés - valaki, akit szeretsz.

SAGITTARIUS [sæʤɪ'teərɪəs]

November 23 - December 21
Work commitments may preoccupy you now, but what matters most this week is being open to the possibilities around you. A powerful link between your ruler, Jupiter, and Uranus, the planet of the unexpected, which brings inspiration, change and sudden breakthroughs, is due to open up new channels of communication with a loved one or close friend. Your private life comes first this week.


->  Language Notes
Capricorn
helps you overcome: segít neked legyőzni - nincs semmilyen prepozíció, az ige szótári alakban
a deeper understanding: a deep melléklnévvel kapcsolódik szívesen - alapos megértése vminek
a key to sg: valami kulcsa - PREP!
letting others feel: megengedni, hogy mások érezzék - let sy do sg

CAPRICORN ['kæprɪkɔ:n]

December 22 - January 20
This weekend's link between your ruler, Saturn, and romantic, pleasure-loving Venus helps you overcome a loved one's doubts and reach a deeper understanding. The key to getting what you want is letting others feel that they are in control, so do not say too much, too soon, or press home your advantage. A passing comment could well tell you all you need to know.

->  Language Notes
Aquarius
bring about: előidéz vmit
breakthrough: [valamilyen fontos felfedezés, történés, ami segít megoldani egy problémát]
follow up on sg / follow sg up: [további információt gyűjteni vagy tovább vizsgálgatni egy dolgot, esetleg további dolgokat elvégezni vele kapcsolatban]
sell yourself too short: szó szerint "túl olcsón adja magát" [ha nem értékeli önmagát eléggé]
it may well be up to you: könnyen lehet, hogy majd tőled függ
make the opening move: megteszi a kezdő lépéseket

AQUARIUS [ə'kweərɪəs]

January 21 - February 19
Do not let your home life take up too much time this week. If you are decisive, you can bring about a career breakthrough, so follow up on recent leads and do not sell yourself too short. A conversation this weekend could also reassure you about someone's feelings. Be prepared to let down your defences. It may well be up to you to make the opening move.
->  Language Notes
Pisces
banish: száműzni (átvitt értelemben is, mint itt)
have faith in: bízik vmiben
as yet: ezidáig, eleddig

PISCES ['paɪsɪ:z]

February 20 - March 20
The position you are in is stronger than you think, so banish doubts, ignore advice and make your own decisions now. With freedom-loving Uranus in Pisces linking to the Zodiac's luckiest planets, Jupiter and Mars, you can revolutionise your love life. Have faith in your own judgement, even if you have no concrete proof that you are right, as yet. It should not be a long time coming.
->  Language Notes
Aries
seductive: csábító (szexuálisan) - ige: to seduce
tunes you in to: ráhangol vmire
cash flow problem: pénzügyi gondok
see something from a (different) angle: más szögből lát vmit

ARIES ['eərɪ:z]

March 21 - April 20
Gentle, seductive Venus tunes you in to someone's feelings this weekend, so do not let a recent cash flow problem or career decision take up too much of your energy and time. If you relax and let a certain situation be, you could start to see it from a more constructive angle. There is more than one route to your goal, as you should soon discover.
Source: The Telegraph

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre magyarul! A csillagjegyek nevét is magyarul add meg!

1. A horoszkóp szerint milyen pozitív lehetőség nyílik a Bak csillagejgyűek előtt a héten?
_______________________________________________
2. Kikről írja a jóslás, hogy a munkaügyek túl sok energiájukat emésztik fel mostanában?
_______________________________________________
3. Kiket int a horoszkóp arra, hogy ne foglalkozzanak túl sokat az otthoni teendőkkel?
_______________________________________________
4. Kinek javasolja, hogy ne hallgasson a tanácsokra és önmaga döntsön inkább?
_______________________________________________
5. Mit ír a horoszkóp a Nyilas jegyűek szerelmi életéről?
_______________________________________________
6. Mit tanácsol a Vízöntő csillagjegyűeknek munkaügyi téren?
_______________________________________________
7. Mit tanácsol a Kos jegyűeknek pénzügyi téren?
_______________________________________________
8. Kinek segíthet egy elejtett megjegyzés ezen a héten?
_______________________________________________


Megoldások:
1. A horoszkóp szerint milyen pozitív lehetőség nyílik a Bak csillagejgyűek előtt a héten?
A saját oldalukra állíthatnak embereket.
2. Kikről írja a jóslás, hogy a munkaügyek túl sok energiájukat emésztik fel mostanában?
Nyilas
3. Kiket int a horoszkóp arra, hogy ne foglalkozzanak túl sokat az otthoni teendőkkel?
Vízöntő
4. Kinek javasolja, hogy ne hallgasson a tanácsokra és önmaga döntsön inkább?
Halak
5. Mit ír a horoszkóp a Nyilas jegyűek szerelmi életéről?
Új csatornák nyílhatnak
6. Mit tanácsol a Vízöntő csillagjegyűeknek munkaügyi téren?
Ne adja magát tűl olcsón, jöhet egy nagy váltás.
7. Mit tanácsol a Kos jegyűeknek pénzügyi téren?
Nemrég pénzügyi baj volt, de ne foglalkozzon vele túl sokat.
8. Kinek segíthet egy elejtett megjegyzés ezen a héten?
Bak

www.angoltanszek.hu
Yes

2015. május 21., csütörtök

Horsoscopes 1

Ez a feladat középfok körül szintre alkalmas. A Telegraph c. lapban ténylegesen megjelent horoszkópot dolgozza fel nyelvileg. A szöveghez vannak nyelvi jegyzetek, kérdések és szódolgozat. A szöveg feldolgozása után érdemes beszélgetést is kezdeményezni a témával kapcsolatban. A beszélgetéshez azt javasoljuk, hogy teljesen kötetlen legyen, nagyon konkrét kérdések nélkül, hiszen a témáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. A teljes anyag, feladatokkal és megoldásokkal a PDF fájlban található.


Horoscopes part 1

_______________________________

Read the text and answer the questions below.

->  Language Notes
Phrases & Words: Taurus
don't miss a chance: ki ne hagyd a lehetőséget!
to insist ON sg: ragaszkodik vmihez
make a move: tesz valamit
1: könnyen elszalaszthatod a lehetőséget ("elfuthat a pillant melletted")
change course: irányt vált

TAURUS ['tɔ:rəs]

April 21 - May 21
You have good luck all around you now, so do not miss a chance to revolutionise your situation by being stubborn or insisting on your rights. Because Taurus is a fixed earth sign, you rarely make a move unless you feel quite sure of where you stand. If you wait for proof that you are right, the moment could well pass you by1, so be flexible and ready to change course without much warning.
->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
break new ground: valami új dologba kezd
comes your way: utadba kerül, előtted áll
live up to the expectations: megfelel az elvárásoknak
give in to sg/sy: beadja a derekát
sudden insights: kb. hirtelen megvilágosodás

GEMINI ['ʤemɪnɑɪ]

May 22 - June 21
An opportunity to break new ground on the career front comes your way this week. However, conflict in the skies could make you over-cautious, or make you wonder if you can live up to someone's expectations. Do not give in to self doubt. With decisive Mars, optimistic Jupiter and Uranus, the planet which brings sudden insights and constructive change, aligning in the skies, you are in a very strong position.

->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
hold a winning hand: jó lapjárása van
hand: a leosztott lapok kártyában
take action: lépéseket teszt, cselekszik

CANCER ['kænsə]

June 22 - July 23
You hold a winning hand this week. If you are positive and take decisive action, you can bring about important changes in your private life. Do not let domestic ties or minor disagreements hold you back. With dynamic Mars in Cancer now aligning with the zodiac's most optimistic, lucky planets, someone's opposition to your plans could crumble. Play to win this time around.
->  Language Notes
Phrases & Words: Leo
deadlock: zsákutca, holtpont
close realtionship: intim, közeli kapcsolat, szoros barátság
ask for what you really want: kérd azt, amit igazán akarsz
don't hedge your bets: vallj színt; ne takargasd a vágyaidat/terveidet

LEO ['lɪ:əʊ]

July 24 - August 23
You can overcome a recent deadlock in a close relationship this week. In fact, with so many positive and powerful planets now aligning in the skies, you can do a great deal more, so ask for what you really want from someone close and do not hedge your bets. Travel and romance are also linked this week, so postpone routine chores and live life to the full.
->  Language Notes
Phrases & Words: Virgo
pour cold water on: lehűti a reményeket, szertefoszlatja a terveket stb.
upbeat: reményteljes, vidám, előre néző
usher in: beiktat, új korszakot nyit, teret enged valami újnak

VIRGO ['vɜ:gəʊ]

August 24 - September 23
Someone could undermine your confidence in your ability to reach a certain goal this week. A conversation this weekend should reassure you, so listen to what someone positive has got to say and let no one pour cold water on your plans. If you are upbeat, optimistic and decisive, you can also usher in a much more liberating and fulfilling era in a close alliance.
->  Language Notes
Libra
2.: sokszorosan összetett szerkezet. Egyrészt: don't let A do B - ne engedd, hogy A B-t tegye; Másrészt: advice from someone - tanács valakitől; harmadrészt: someone you rely on - valaki, akiben megbízol; negyedrészt: make you wonder - elgondolkodtat

LIBRA ['lɪbrə]

September 24 - October 23
Your career and love life move into a more constructive, satisfying phase this week. Your attitude is all, so do not let advice from someone you rely on make you wonder2 if a certain goal is worth pursuing. With so much positive celestial action in your chart's financial zone, you can sweep obstacles aside and forge ahead. Trust your judgement about someone's feelings.
Source: The Telegraph

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre magyarul!

1. Milyen esélyek várhatóak az Ikrek csillagjegyűek számára munkaügyben?
_______________________________________________
2. Kinek jósolja a horoszkóp azt, hogy egy személyes beszélgetés döntő lehet a héten?
_______________________________________________
3. Mit javasol a horoszkóp az Oroszlán jegyűeknek a hétköznapi tevékenységekkel kapcsolatosan?
_______________________________________________
4. Melyik csillagjegyben születetteknek tanácsolja a horoszkóp, hogy ne ragaszkodjanak jogaikhoz oly nagyon?
_______________________________________________
5. Melyik csillagjegyben születettekre igaz, hogy ezen a héten otthoni vagy háztartási teendőiktől kell megszabadulniuk egy kicsit?
_______________________________________________
6. Milyen veszély fenyegeti a Szűz csillagjegyűeket ezen a héten?
_______________________________________________
7. Mit mond a horoszkóp a Mérleg jegyűek pénzügyi helyzetéről?
_______________________________________________
8. Kiknek ajánlja a horoszkóp, hogy rukkoljanak elő régi vágyukkal, kéréseikkel ezen a héten?
_______________________________________________
9. Mit mond a jóslás az Ikrek jegyűek társas kapcsolatáról?
_______________________________________________
10. Mit várhatnak a Mérleg jegyűek a szerelem terén a héten?
_______________________________________________


www.angoltanszek.hu
Yes