2014. április 22., kedd

Simple Past or Past Continuous 2

A két igeidő gyakorlására való rövid feladat, mindössze öt mondatot kell fordítani. Kezdőknél lehet kezdeni az angol mondatokkal, és megvizsgálni bennük az igeidők használatát. Haladóbbaknak a magyar mondatokat kell angolra fordítani.

Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. I was standing at the bus stop when I met Susan.
 2. You didn't notice me because you were talking on the phone.
 3. I didn't see that film, I was already sleeping.
 4. What did you do after you lost your job?
 5. I didn't want to ring the bell, the children were already sleeping.

Fordítsd a mondatokat angolra! Használd az egyszerű vagy a folyamatos igeidőt múltban!

 1. A buszmegállóban álltam, amikor találkoztam Susannal.
 2. Nem vettél észre, mert épp telefonáltál.
 3. Nem láttam azt a filmet, én már akkor aludtam.
 4. Mit csináltál, amikor elveszítetted a munkádat?
 5. Nem akartam csöngetni, mert a gyerekek már aludtak.

Ajánlott tananyagok2014. április 17., csütörtök

Phrasal verbs 1

Vegyes feladat vonzatos igékből, középfokra leginkább, de alacsonyabb vagy magasabb szinten is használható. A megoldásként megadott mondatokkal is lehet kezdeni, fordításként is kiadható a feladat egyik nyelvről a másikra, tesztként pedig használható a gap-filling. Ez utóbbinál megadható a lista, amelyből választható a prepozíció, vagy el is hagyható, ha nehezebb szintet akarsz.

Fill in the gaps with a preposition from the list.

 1. Let's run _____________ the plans again.
 2. I will see _____________ it that the project is completed on time.
 3. I don't want to let go _____________ all my desires.
 4. Only a few of the students showed ______________ on time.
 5. He doesn't see the wood _________________ the trees.
Prepozíciók: to, over, for, of, up

Translate the sentences into Hungarian

 1. Let's run over the plans again.
 2. I will see to it that the project is completed on time.
 3. I don't want to let go of all my desires.
 4. Only a few of the students showed up on time.
 5. He doesn't see the wood for the trees.

Translate the sentences into English

 1. Fussunk át a terveken még egyszer!
 2. Majd gondoskodom róla, hogy a projekt időben befejeződjön.
 3. Nem akarok búcsút itneni az összes vágyamnak.
 4. Nem látja a fától az erdőt.

2014. április 14., hétfő

Tenses 1

Ebben a feladatban az igeidőket lehet gyakoroltatni. Akkor ajánlatos, ha már minden igeidőt tanultak a tanulók.

Válaszd az egyetlen helyes megoldást!

1. I couldn't enter the office because I ___________ my keys at home.

A/ had left
B/ left
C/ was leaving
D/ have left

2.  Next May, we _______________ together for twenty years.

A/ have been living
B/ will have been living
C/ will be living
D/ are living

3. I don't think I know this actor. I _________________ of him.

A/ never heard
B/ wasn't hearing
C/ have never heard
D/ was never heard

4. Is this the first time you _______________ to London?

A/ have been
B/ were
C/ are
D/ will be

5. No, I didn't listen to the news last night. I was very tired and ________________ to bed early.

A/ have gone
B/ was going
C/ went
D/ had gone

Megoldások

 1. I couldn't enter the office because I had left my keys at home.
 2. Next May, we will have been living together for twenty years.
 3. I don't think I know this actor. I have never heard of him.
 4. Is this the first time you have been to London?
 5. No, I didn't listen to the news last night. I was very tired and went to bed early.

Ajánlott tananyag

 1. Az angol igeidők - összefoglaló a szabályokról
 2. Az angol igeidőkről dióhéjban (The Tenses) 
 3. Mit jelent az igeidő? - Introduction to the Tenses 
 4. Present Perfect or Simple Past? (Befejezett jelen vagy egyszerű múlt) 
 5. Examples for past tenses 01 (past simple, continuous and perfect)

2014. április 8., kedd

Word forms - understand

Ebben a feladatban az understand szóból kell különféle formákat képezned. A magyar jelentést adjuk meg, írd be a képzővel ellátott angol formát! Néhány esetben több képző is szükséges lehet, használj prefixumokat és szuffixumokat is!

Hungarian English
megértő (mn) (1)  _______________
félreérteni (ige) (2)  _______________
félreértés (fn) (3)  _______________
félreérthető (mn) (4)  _______________
érthető (mn) (5)  _______________
érthetően (hat.) (6)  _______________
hozzáértés (fn) (7)  _______________
értelmezés (fn) (8)  _______________

Megoldás:

Hungarian English
megértő (mn) (1) understanding
félreérteni (ige) (2) misunderstand
félreértés (fn) (3) misunderstanding
félreérthető (mn) (4) misunderstandable
érthető (mn) (5) understandable
érthetően (hat.) (6) understadably
hozzáértés (fn) (7) understanding
értelmezés (fn) (8) understanding


Ajánlott tananyag:

Word Formation - Szóképzések

2014. április 4., péntek

Ajánlani: suggest, recommend, offer, propose 1

A magyar anyanyelvűek számára könnyen összetéveszthető szinonimákat gyakoroltathatsz ezzel az anyaggal. Az oktatóanyaggal kezdd (link a feladat alatt).

Fordítsd a mondatokat angolra! Mindegyikben használd a suggest, recommend, offer, propose igék valamelyikét! Bizonyos mondatokban és szituációkban több megoldás is létezik.
 1. (étteremben): Mit ajánl?
 2. Az orvosom azt tanácsolta, hogy adjak le pár kilót.
 3. Azt javaslom, kezdjük a múzeummal!
 4. Mary nagyon kedves volt, még azt is felajánlotta, hogy elmosogat.
 5. A kormány költségcsökkentést terjesztett elő.
 6. Milyen típusú kávégépet javasol irodai használatra?

Fordítsd a mondatokat magyarra!
 1. (in a restaurant): What do you recommend?
 2. My doctor recommended that I should lose a little weight.
 3. I suggest that we should start with the museum.
 4. Mary was really kind, she even offered to wash up for me.
 5. The government has proposed spending cuts.
 6. What type of coffee machine would you recommend for office use?

Ajánlott oktatóanyag:

Ajánlani: suggest, recommend, offer, propose

2014. április 3., csütörtök

Present Perfect Continuous 1

Néhány mondatot kell lefordítani (vagy angolról magyarra vagy fordítva), mindegyikben a befejezett-folyamatos igeidőt kell használni jelenben. Az igeidő bevezetésénél vagy gyakorlásánál jól használható feladat. Szókincsben nem megerőltető, kezdőknek is bátran adható.

Fordítsd a mondatokat magyarra!
 1. Joe has been learning Hungarian for a year now.
 2. What have you been doing? Your hair is all wet.
 3. I have been working for this company for a month only.
 4. Have you been waiting long?
 5. It has been raining all morning.
Fordítsd a mondatokat angolra! Mindegyikben használd a befejezett-folyamatos igeidőt jelen időben!
 1. Joe már egy éve tanul magyarul.
 2. Mit csináltatok? Teljesen vizes a hajatok.
 3. Még csak egy hónapja dolgozom ennél a cégnél.
 4. Régóta vártok?
 5. Egész délelőtt esik az eső! 

Ajánlott tananyag:


Present Prefect Continuous

2014. április 2., szerda

Objects in the kitchen - picture cards

Konyhai eszközök nevét taníthatod (tanulhatod) ennek az anyagnak a segítségével.

Objects in the kitchen (PDF)

Töltsd le a pdf fájlt! A legegyszerűbb természetesen az, ha a lapot bemutatod, azokat felolvassátok hangosan.

A lapot fel is vághatod kis képekre, az így kapott kártyákkal pedig sokféle dolgot művelhetsz.

Csinálhatsz olyat, amelyben csak a képek látszanak, vagy amelyben csak az egyik nyelvű felirat látszik - ez szódolgozat helyett kiváló.

Ha két példányban nyomtatod ki és vágod fel, matching játékot is lehet játszani vele.

2014. április 1., kedd

Multiple Choice Advanced mixed 02

Felsőfokú vagy haladó szintű tanulóknak való általános teszt, szókincs nyelvtan, nyelvhasználat is van benne. A megoldásként megadott mondatokkal is kezdheted, vizsgáljátok meg a mondatokat, majd tesztként add ki a multiple choice feladatot!


Válaszd az egyetlen helyes megoldást mindegyik esetben!

1. His sudden admiration ____ her lectures is somewhat suspicious.
A/ in    B/ about
C/ for    D/ to

2. ____ to think of it, you might be right.
A/ Need    B/ Want
C/ Have    D/ Come

3. Henry was beating around the bush but I wasn't interested in his ____.
A/ charges    B/ hints
C/ results    D/ arguments

4. I wanted to have a word with Sam but he seemed ____ reach.
A/ out from    B/ out of
C/ in lack of    D/ without

5. There is an exception ____ every rule.
A/ to    B/ in
C/ on    D/ over

6. I'd rather have a rest. And so ____ everybody else.
A/ had    B/ did
C/ would    D/ has

7. My sister is not ____ in it. Leave her alone.
A/ intrigued    B/ involved
C/ interacted    D/ intended

8. While we were chatting, the kids built a sand castle. ____ our husbands were out fishing.
A/ While    B/ The same time
C/ During    D/ Meanwhile

9. I thought it'd happened by accident but now Sid has told me that you did it ____.
A/ with intention    B/ on purpose
C/ by wanting    D/ directly

10. We smile in sympathy. In other words, when we ____.
A/ like someone    B/ feel sorry for someone
C/ want attention    D/ feel attracted

Megoldás:

1. His sudden admiration for her lectures is somewhat suspicious.
2. Come to think of it, you might be right.
3. Henry was beating around the bush but I wasn't interested in his hints.
4. I wanted to have a word with Sam but he seemed out of reach.
5. There is an exception to every rule.
6. I'd rather have a rest. And so would everybody else.
7. My sister is not involved in it. Leave her alone.
8. While we were chatting, the kids built a sand castle. Meanwhile our husbands were out fishing.
9. I thought it'd happened by accident but now Sid has told me that you did it on purpose.
10. We smile in sympathy. In other words, when we feel sorry for someone.