2014. május 28., szerda

Phrasal verbs 3

Ezzel az anyaggal kezdők gyakorolhatják a vonzatos igéket, prepozíciók használatát. Kezdhető az angol mondatokkal, majd a feleletválasztós teszt jöhet, végül a magyarról angolra fordítás - de ki is ragadható egy vagy két feladat önmagában is.

Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. Can I look at your newspaper?
 2. I am looking for my glasses. Have you seen them?
 3. Do you listen to the radio a lot?
 4. Let's turn on the lights. It is dark in here.
 5. This music is too loud. Turn it down please.
 6. I will buy some water in this shop. Please wait for me outside.

Válaszd az egyetlen helyes megoldást minden mondatnál!

 1. Can I look ______ your newspaper?
  A/ for    B/ at   C/ up   D/ to
 2. I am looking ______ my glasses. Have you seen them?
  A/ for   B/ at   C/ in   D/ to
 3. Do you listen ______ the radio a lot?
  A/ for  B/ --   C/ on   D/ to
 4. Let's turn ______ the lights. It is dark in here.
  A/ up   B/ for   C/ on   D/ in
 5. This music is too loud. Turn it ______ please.
  A/ down   B/ up   C/ in   D/ for
 6. I will buy some water in this shop. Please wait ______ me outside.
  A/ for   B/ at   C/ on   D/ down

Fordítsd a mondatokat angolra!

 1. Megnézhetem az újságodat?
 2. A szemüvegemet keresem. Nem láttad valahol?
 3. Sokat hallgatod a rádiót?
 4. Kapcsoljuk fel a villanyt! Sötét van itt.
 5. Nagyon hangos a zene. Halkítsd le légy szíves!
 6. Veszek egy kis vizet itt a boltban. Várj meg itt kint!

Ajánlott tananyag:

Prepositional phrases (Beginners) 01

2014. május 27., kedd

Passive 1

Ezzel a pár mondattal a szenvedő szerkezetet lehet gyakorolni. Kezdőknek ajánlatos először az angol mondatokat megvizsgálni, és tesztként később a magyar mondatokat angolra fordítani.

Fordítsd a mondatokat angolra! Mindegyikben használd a szenvedő szerkezetet!

 1. A házat úgy ötven évvel ezelőtt építették.
 2. A gyerekeket tegnap meglehetősen későn fektették le.
 3. Senki sem sérült meg a balesetben.
 4. Minket egy barátunk hívott meg a partira.
 5. Semmi nem hangzott el a vállalat jövőjével kapcsolatban.

Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. The house was built about forty years ago.
 2. The children were put to bed rather late last night.
 3. No one was hurt in the accident.
 4. We were invited to the party by a friend.
 5. Nothing was said about the future of the company.

Ajánlott tananyagok:2014. május 23., péntek

Hotels

Néhány mondat a szálloda és nyaralás témához. Lehet angolról magyarra és magyarról angolra sorrendben is csinálni. Oktatóanyag a végén.

Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. I would like to book a room for 12 July.
 2. Can I use the room phone for international calls?
 3. Is breakfast included in the price?
 4. Have you got a double room for tonight?
 5. I would like to check out, I am leaving today.

Fordítsd a mondatokat angolra!

 1. Július 12-re szeretnék foglalni egy szobát.
 2. Lehet a szobából nemzetközi hívást kezdeményezni?
 3. Benne van az árban a reggeli?
 4. Van ma estére kétágyas szobájuk?
 5. Szeretnék kijelentkezni, ma elutazom.

Ajánlott oktatóanyag

Hotels vocabulary - szállodával kapcsolatos szavak

2014. május 22., csütörtök

Present Perfect 1

Öt mondat, amivel a befejezett igeidőt lehet gyakorolni jelen időben. Kezdheted az angolról magyarra fordítással és tesztként lehet később a magyarról angolra fordítást adni.

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!
 1. A barátom ezelőtt még nem járt Londonban. Ez az első alkalom.
 2. Mióta ismeritek egymást?
 3. Végeztél a reggelivel? Indulhatunk?
 4. Elvesztettem az esernyőmet. Kölcsön tudsz adni egyet?
 5. Mit láttatok már Budapesten és mit szeretnétek még megnézni?

Fordítsd az alábbi mondatokat magyarra!
 1. My friend has never been to London before. This is his first time here.
 2. Ho long have you known each other?
 3. Have you finished your breakfast yet? Can we leave now?
 4. I have lost my umbrella. Can you lend me one?
 5. What have you seen in Budapest and what else would you like to see?
Ajánlott tananyagok


2014. május 21., szerda

Phrasal verbs 2

Ezzel a feladattal többek között néhány vonzatos igét lehet gyakorolni - de ha mondatfordítást csinálsz, akkor persze minden egyéb mondatszerkesztési jelenséget is. Kezdőknek ajánljuk, de középhaladóknak is jó gyakorlás.

Írd be a hiányzó prepozíciókat!

 1. If you don't know the meaning of the word, you can look it _____ in a dictionary.
 2. Can I help you? - Yes, I am looking  _____ a map of the town.
 3. I am looking forward  _____ seeing you soon.
 4. I put  _____ some money every month. I am saving for a holiday.
 5. It is going to be a hard task but I count  _____ your help.

Fordítsd a mondatokat magyarra!

 1. If you don't know the meaning of the word, you can look it up in a dictionary.
 2. Can I help you? - Yes, I am looking for a map of the town.
 3. I am looking forward to seeing you soon.
 4. I put aside some money every month. I am saving for a holiday.
 5. It is going to be a hard task but I count on your help.

Fordítsd a mondatokat angolra!

 1. Ha nem ismered a szó jelentését, megnézheted egy szótárban.
 2. Segíthetek? - Igen, térképet keresek a városról.
 3. Alig várom, hogy találkozzunk!
 4. Minden hónapban félreteszek egy kis pénzt.Nyaralásra gyűjtök.
 5. Nehéz feladatnak igérkezik, de számítok a segítségedre.
Ajánlott tananyagok

2014. május 14., szerda

Névelők 3

Mondatfordítási gyakorlat a névelők használatához. Közép- és felsőfokra ajánljuk, kezdőknek inkább nem, mert van a mondatokban bonyolultabb nyelvi szerkezet is. A feladatot elkészítettük gap-filing formában is, ott viszont nem kell megalkotni a nyelvi szerkezeteket, tehát kiadható alacsonyabb szinteken is.

Fordítsd a mondatokat angolra! Ügyelj a névelőhasználatra!

 1. A gyerekeim nem szeretik a spenótot.
 2. Megkaptad az SMS-t, amit tegnap este küldtem?
 3. Azt mondják, a kutyák intelligens állatok.
 4. Mit csináltatok ma az iskolában?
 5. Apa azt mondja, a matematika nagyon fotnos tantárgy.

Írd meg az üres helyekre a megfelelő névelőt, ha szükséges. Ha nem kell névelő, akkor húzz egy vonalat a helyére!


 1. My children don't like _____ spinach.
 2. Have you received _____ text message I sent you _____ last night?
 3. _____ dogs are said to be _____ intelligent animals.
 4. What did you do at _____ school today?
 5. My dad says _____ mathematics is _____ very important subject.

Megoldások

 1. My children don't like spinach.
 2. Have you received the text message I sent you last night?
 3. Dogs are said to be intelligent animals.
 4. What did you do at school today?
 5. My dad says mathematics is a very important subject.

 Ajánlott anyagok:

 1. Articles 1 - Basic rules (A névelőkről - alapszabályok)
 2. A határozott névelő (Definite article) 
 3. Articles 2 - Proper Nouns (Névelők: tulajdonnevek) 
 4. Articles 3 - Institutions (névelők - intézmények) 
 5. Articles 5 - phrases 
 6. Articles: Last vs the last (névelők) 
 7. Articles: Last, next 
 8. Egyes számú, számolható 

2014. május 12., hétfő

Prefixes: MIS

Ezzel a feladattal a mis- prefixum használatát lehet gyakorolni. Az oktatóanyagot lásd alább a linkeknél. A megoldásokat lehet használni fordítási feladatnak is, illetve lehet kezdeni azzal, és utána megoldani a tesztet.

Írd be a hiányzó szavakat! Minden esetben a mis- prefixumot kell használni, esetleg más képzőkkel, szuffixumokkal együtt. Válassz az alábbi szavakból, és formáld meg a helyes formákat!

interpret, understand, hear, calculate, inform

 1. It seems that there was a ________________________ on both sides.
 2. I'm certain that I ________________________ her, and I don't know what she actually said.
 3. They must have ________________________ the expression of their faces.  
 4. This doesn't seem like a good hotel. To begin with we were ________________________ about the room.
 5. We ________________________ the amount of time needed to drive there. It was much longer than we had expected. 


Fordítsd a mondatokat magyarra!


 1. It seems that there was a misunderstanding on both sides.
 2. I'm certain that I misheard her, and I don't know what she actually said.
 3. They must have misinterpreted the expression of their faces.  
 4. This doesn't seem like a good hotel. To begin with we were misinformed about the room.
 5. We miscalculated the amount of time needed to drive there. It was much longer than we had expected.  
 6.  

Ajánlott oktatóanyagok

Prefixes: MIS

2014. május 5., hétfő

Névelők 2

Egyszerű feladat, inkább kezdőknek ajánljuk, de haladóbbaknak is adható ujjgyakorlatnak, ismétlésnek.

Írd be az üres helyekre a megfelelő névelőt! Ha nem szükséges névelő, akkor húzz egy vonalat a helyére!


 1. John finished ______ school two years ago.
 2. Budapest is ______ capital of Hungary.
 3. Peter is from ______ Netherlands.
 4. I don't have ______ cat, I don't like them.
 5. Let's meet at 8 o'clock in ______ morning.

 Megoldások

 1. John finished school two years ago.
 2. Budapest is the capital of Hungary.
 3. Peter is from the Netherlands.
 4. I don't have a cat, I don't like them.
 5. Let's meet at 8 o'clock in the morning.

 Ajánlott tananyagok