2015. június 13., szombat

Sweden's parental leave - feladatcsomag

A feladatcsomag egy rövid újságcikkből készült, melynek a témája is érdekes lehet, tehát beszédgyakorlatra is kiválóan felhasználható. A feladatcsomag tartalmaz multiple choice cloze-t, gap-fillinget és szódolgozatot. A teljes szöveg is meg van adva, a szódolgozathoz pedig kulcs van. Az anyag PDF-ben letölthető innen.

Sweden's parental leave - Multiple choice cloze

For each gap, choose which of the four possible answers fits the best and write the appropriate letter in the space.
Sweden grants a (1)  ____ of 480 calendar days of parental leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The (2)  ____ 90 days are paid at a flat-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a (3)  ____. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to (4)  ____ their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days (5)  ____ "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, (6)  ____ the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender equality bonus": the more days that parents share the leave (7)  ____, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for (8)  ____ to share the joys and struggles of raising infants.
In (9)  ____, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, (10)  ____ women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.
Source: CNN
1
A total
B sum
C quantity
D amount
2
A rest
B staying
C remaining
D others
3
A clutch
B catch
C grab
D hold
4
A raise
B upraise
C bring
D upring
5
A are
B were
C be
D have been
6
A deducing
B falling
C raising
D reducing
7
A same way
B the same
C in proportion
D equally
8
A both parents
B both parent
C all parents
D either parents
9
A real
B really
C reality
D realism
10
A with
B though
C while
D asSweden's parental leave – Gap-filling

Choose the appropriate word from the list for each gap in the text and write the word in the gap.
_______________________________
| struggles | equality | with | remaining | parental | equally | be | raise | catch | flat |Sweden grants a total of 480 calendar days of (1)  _______________ leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The (2)  _______________ 90 days are paid at a (3)  _______________-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a (4)  _______________. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to (5)  _______________ their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days (6)  _______________ "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, reducing the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender (7)  _______________ bonus": the more days that parents share the leave (8)  _______________, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for both parents to share the joys and (9)  _______________ of raising infants.
In reality, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, (10)  _______________ women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.Sweden's parental leave
Sweden grants a total of 480 calendar days of parental leave, with 390 of them paid at 80% of income, with a maximum of 3,160 euros a month or $3,474. The remaining 90 days are paid at a flat-rate benefit of 20 euros a day, or $22.
But there's a catch. Fathers have to share that leave with mothers.
So to promote both parents to raise their children, Sweden has mandated that 60 of the 480 days be "daddy months" or "partner months." If the 60 daddy days aren't used, they are lost, reducing the maximum leave to 420 days.
The country also created a "gender equality bonus": the more days that parents share the leave equally, they get a bonus that could total up to 1,500 euros, or $1,649.
The idea is for both parents to share the joys and struggles of raising infants.
In reality, only 12% of Swedish couples equally share the 480 days of leave, with women continuing to lead the way as the stay-at-home parent and men as the careerist.Sweden's parental leave - vocabulary

_______________________________
Ez a szódolgozat a Sweden's parental leave c. feladathoz tartozik.
Hungarian
English
jövedelem
(1)  _______________
járandóság, ellátmány
(2)  _______________
otthon maradó szülő
(3)  _______________
felnevel
(4)  _______________
szabadság
(5)  _______________
csapda (trükk)
(6)  _______________
egyenlően
(7)  _______________
támogat, előmozdít
(8)  _______________
mindkét szülő
(9)  _______________
megoszt
(10)  _______________

2015. május 22., péntek

Horoscopes 2

Ez a feladat középfok körül szintre alkalmas. A Telegraph c. lapban ténylegesen megjelent horoszkópot dolgozza fel nyelvileg. A feladat első része a korábbi bejegyzésben található. A feladat (normlisabban formázva) a PDF fájlban található.Horoscopes part 2

Maximális pontszám: 8
_______________________________

Read the text and answer the questions below.

->  Language Notes
Scorpio
the chance you have been waiting for: a lehetőség, amire régóta vársz. perfect continuous igeidő, vagyis "már egy jó ideje". A kötőszó nulla, hiszen tárgyas és defining alárendelésről van szó.
win sy over/around: to persuade someone to support you or agree with you, often when they were opposed to you before.

SCORPIO ['skɔ:pɪəʊ]

October 24 - November 22
The zodiac's most inspiring and ground-breaking planets, Uranus, Jupiter and Mars, link across your skies this week. This could be the chance you have been waiting for to win somebody over, or to share your real feelings, so do not let existing ties make you hedge your bets. Put your own interests first and let no one put you under pressure.
->  Language Notes
Sagittarius
preoccupy: to be the main thought in someone's mind, causing other things to be forgotten
what matters most is: most az a legfontosabb, hogy...
X is due to do Y: az várható, hogy X Y-t teszi (Ennek a résznek az alanya a mondat elején a link.
a loved one: gyakori kifejezés - valaki, akit szeretsz.

SAGITTARIUS [sæʤɪ'teərɪəs]

November 23 - December 21
Work commitments may preoccupy you now, but what matters most this week is being open to the possibilities around you. A powerful link between your ruler, Jupiter, and Uranus, the planet of the unexpected, which brings inspiration, change and sudden breakthroughs, is due to open up new channels of communication with a loved one or close friend. Your private life comes first this week.


->  Language Notes
Capricorn
helps you overcome: segít neked legyőzni - nincs semmilyen prepozíció, az ige szótári alakban
a deeper understanding: a deep melléklnévvel kapcsolódik szívesen - alapos megértése vminek
a key to sg: valami kulcsa - PREP!
letting others feel: megengedni, hogy mások érezzék - let sy do sg

CAPRICORN ['kæprɪkɔ:n]

December 22 - January 20
This weekend's link between your ruler, Saturn, and romantic, pleasure-loving Venus helps you overcome a loved one's doubts and reach a deeper understanding. The key to getting what you want is letting others feel that they are in control, so do not say too much, too soon, or press home your advantage. A passing comment could well tell you all you need to know.

->  Language Notes
Aquarius
bring about: előidéz vmit
breakthrough: [valamilyen fontos felfedezés, történés, ami segít megoldani egy problémát]
follow up on sg / follow sg up: [további információt gyűjteni vagy tovább vizsgálgatni egy dolgot, esetleg további dolgokat elvégezni vele kapcsolatban]
sell yourself too short: szó szerint "túl olcsón adja magát" [ha nem értékeli önmagát eléggé]
it may well be up to you: könnyen lehet, hogy majd tőled függ
make the opening move: megteszi a kezdő lépéseket

AQUARIUS [ə'kweərɪəs]

January 21 - February 19
Do not let your home life take up too much time this week. If you are decisive, you can bring about a career breakthrough, so follow up on recent leads and do not sell yourself too short. A conversation this weekend could also reassure you about someone's feelings. Be prepared to let down your defences. It may well be up to you to make the opening move.
->  Language Notes
Pisces
banish: száműzni (átvitt értelemben is, mint itt)
have faith in: bízik vmiben
as yet: ezidáig, eleddig

PISCES ['paɪsɪ:z]

February 20 - March 20
The position you are in is stronger than you think, so banish doubts, ignore advice and make your own decisions now. With freedom-loving Uranus in Pisces linking to the Zodiac's luckiest planets, Jupiter and Mars, you can revolutionise your love life. Have faith in your own judgement, even if you have no concrete proof that you are right, as yet. It should not be a long time coming.
->  Language Notes
Aries
seductive: csábító (szexuálisan) - ige: to seduce
tunes you in to: ráhangol vmire
cash flow problem: pénzügyi gondok
see something from a (different) angle: más szögből lát vmit

ARIES ['eərɪ:z]

March 21 - April 20
Gentle, seductive Venus tunes you in to someone's feelings this weekend, so do not let a recent cash flow problem or career decision take up too much of your energy and time. If you relax and let a certain situation be, you could start to see it from a more constructive angle. There is more than one route to your goal, as you should soon discover.
Source: The Telegraph

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre magyarul! A csillagjegyek nevét is magyarul add meg!

1. A horoszkóp szerint milyen pozitív lehetőség nyílik a Bak csillagejgyűek előtt a héten?
_______________________________________________
2. Kikről írja a jóslás, hogy a munkaügyek túl sok energiájukat emésztik fel mostanában?
_______________________________________________
3. Kiket int a horoszkóp arra, hogy ne foglalkozzanak túl sokat az otthoni teendőkkel?
_______________________________________________
4. Kinek javasolja, hogy ne hallgasson a tanácsokra és önmaga döntsön inkább?
_______________________________________________
5. Mit ír a horoszkóp a Nyilas jegyűek szerelmi életéről?
_______________________________________________
6. Mit tanácsol a Vízöntő csillagjegyűeknek munkaügyi téren?
_______________________________________________
7. Mit tanácsol a Kos jegyűeknek pénzügyi téren?
_______________________________________________
8. Kinek segíthet egy elejtett megjegyzés ezen a héten?
_______________________________________________


Megoldások:
1. A horoszkóp szerint milyen pozitív lehetőség nyílik a Bak csillagejgyűek előtt a héten?
A saját oldalukra állíthatnak embereket.
2. Kikről írja a jóslás, hogy a munkaügyek túl sok energiájukat emésztik fel mostanában?
Nyilas
3. Kiket int a horoszkóp arra, hogy ne foglalkozzanak túl sokat az otthoni teendőkkel?
Vízöntő
4. Kinek javasolja, hogy ne hallgasson a tanácsokra és önmaga döntsön inkább?
Halak
5. Mit ír a horoszkóp a Nyilas jegyűek szerelmi életéről?
Új csatornák nyílhatnak
6. Mit tanácsol a Vízöntő csillagjegyűeknek munkaügyi téren?
Ne adja magát tűl olcsón, jöhet egy nagy váltás.
7. Mit tanácsol a Kos jegyűeknek pénzügyi téren?
Nemrég pénzügyi baj volt, de ne foglalkozzon vele túl sokat.
8. Kinek segíthet egy elejtett megjegyzés ezen a héten?
Bak

www.angoltanszek.hu
Yes

2015. május 21., csütörtök

Horsoscopes 1

Ez a feladat középfok körül szintre alkalmas. A Telegraph c. lapban ténylegesen megjelent horoszkópot dolgozza fel nyelvileg. A szöveghez vannak nyelvi jegyzetek, kérdések és szódolgozat. A szöveg feldolgozása után érdemes beszélgetést is kezdeményezni a témával kapcsolatban. A beszélgetéshez azt javasoljuk, hogy teljesen kötetlen legyen, nagyon konkrét kérdések nélkül, hiszen a témáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. A teljes anyag, feladatokkal és megoldásokkal a PDF fájlban található.


Horoscopes part 1

_______________________________

Read the text and answer the questions below.

->  Language Notes
Phrases & Words: Taurus
don't miss a chance: ki ne hagyd a lehetőséget!
to insist ON sg: ragaszkodik vmihez
make a move: tesz valamit
1: könnyen elszalaszthatod a lehetőséget ("elfuthat a pillant melletted")
change course: irányt vált

TAURUS ['tɔ:rəs]

April 21 - May 21
You have good luck all around you now, so do not miss a chance to revolutionise your situation by being stubborn or insisting on your rights. Because Taurus is a fixed earth sign, you rarely make a move unless you feel quite sure of where you stand. If you wait for proof that you are right, the moment could well pass you by1, so be flexible and ready to change course without much warning.
->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
break new ground: valami új dologba kezd
comes your way: utadba kerül, előtted áll
live up to the expectations: megfelel az elvárásoknak
give in to sg/sy: beadja a derekát
sudden insights: kb. hirtelen megvilágosodás

GEMINI ['ʤemɪnɑɪ]

May 22 - June 21
An opportunity to break new ground on the career front comes your way this week. However, conflict in the skies could make you over-cautious, or make you wonder if you can live up to someone's expectations. Do not give in to self doubt. With decisive Mars, optimistic Jupiter and Uranus, the planet which brings sudden insights and constructive change, aligning in the skies, you are in a very strong position.

->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
hold a winning hand: jó lapjárása van
hand: a leosztott lapok kártyában
take action: lépéseket teszt, cselekszik

CANCER ['kænsə]

June 22 - July 23
You hold a winning hand this week. If you are positive and take decisive action, you can bring about important changes in your private life. Do not let domestic ties or minor disagreements hold you back. With dynamic Mars in Cancer now aligning with the zodiac's most optimistic, lucky planets, someone's opposition to your plans could crumble. Play to win this time around.
->  Language Notes
Phrases & Words: Leo
deadlock: zsákutca, holtpont
close realtionship: intim, közeli kapcsolat, szoros barátság
ask for what you really want: kérd azt, amit igazán akarsz
don't hedge your bets: vallj színt; ne takargasd a vágyaidat/terveidet

LEO ['lɪ:əʊ]

July 24 - August 23
You can overcome a recent deadlock in a close relationship this week. In fact, with so many positive and powerful planets now aligning in the skies, you can do a great deal more, so ask for what you really want from someone close and do not hedge your bets. Travel and romance are also linked this week, so postpone routine chores and live life to the full.
->  Language Notes
Phrases & Words: Virgo
pour cold water on: lehűti a reményeket, szertefoszlatja a terveket stb.
upbeat: reményteljes, vidám, előre néző
usher in: beiktat, új korszakot nyit, teret enged valami újnak

VIRGO ['vɜ:gəʊ]

August 24 - September 23
Someone could undermine your confidence in your ability to reach a certain goal this week. A conversation this weekend should reassure you, so listen to what someone positive has got to say and let no one pour cold water on your plans. If you are upbeat, optimistic and decisive, you can also usher in a much more liberating and fulfilling era in a close alliance.
->  Language Notes
Libra
2.: sokszorosan összetett szerkezet. Egyrészt: don't let A do B - ne engedd, hogy A B-t tegye; Másrészt: advice from someone - tanács valakitől; harmadrészt: someone you rely on - valaki, akiben megbízol; negyedrészt: make you wonder - elgondolkodtat

LIBRA ['lɪbrə]

September 24 - October 23
Your career and love life move into a more constructive, satisfying phase this week. Your attitude is all, so do not let advice from someone you rely on make you wonder2 if a certain goal is worth pursuing. With so much positive celestial action in your chart's financial zone, you can sweep obstacles aside and forge ahead. Trust your judgement about someone's feelings.
Source: The Telegraph

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre magyarul!

1. Milyen esélyek várhatóak az Ikrek csillagjegyűek számára munkaügyben?
_______________________________________________
2. Kinek jósolja a horoszkóp azt, hogy egy személyes beszélgetés döntő lehet a héten?
_______________________________________________
3. Mit javasol a horoszkóp az Oroszlán jegyűeknek a hétköznapi tevékenységekkel kapcsolatosan?
_______________________________________________
4. Melyik csillagjegyben születetteknek tanácsolja a horoszkóp, hogy ne ragaszkodjanak jogaikhoz oly nagyon?
_______________________________________________
5. Melyik csillagjegyben születettekre igaz, hogy ezen a héten otthoni vagy háztartási teendőiktől kell megszabadulniuk egy kicsit?
_______________________________________________
6. Milyen veszély fenyegeti a Szűz csillagjegyűeket ezen a héten?
_______________________________________________
7. Mit mond a horoszkóp a Mérleg jegyűek pénzügyi helyzetéről?
_______________________________________________
8. Kiknek ajánlja a horoszkóp, hogy rukkoljanak elő régi vágyukkal, kéréseikkel ezen a héten?
_______________________________________________
9. Mit mond a jóslás az Ikrek jegyűek társas kapcsolatáról?
_______________________________________________
10. Mit várhatnak a Mérleg jegyűek a szerelem terén a héten?
_______________________________________________


www.angoltanszek.hu
Yes

2015. május 13., szerda

Poses and gestures

Testtartások, mozdulatok és testrészek neveinek megtanulásához és gyakorlásához ajánljuk a feladatcsomagot. Haladóbb tanulóknak, akik már ismerik az alapvető szókincset a témában. A teljes anyag letölthető pdf formában.

Poses and gestures

_______________________________
Egyptian artists developed ideal forms that became the standard, or conventional, way of expressing desired meanings. The major figure of a composition, for instance, was usually larger than the more subsidiary ones, and its poses (standing, walking, sitting, or kneeling) were the most stylized. Even for subsidiary figures a limited number of arm and hand gestures were used to explain what the figure was doing.
The following are commonly used poses and gestures:


Meaning
Pose or gesture
worshiping
both arms extended forward with hands upraised
presenting, offering
both arms extended forward with an object held in one or both palms
ready to receive offerings
seated with one or both arms resting on one's lap, palms down
summoning
one arm extended forward with the palm open
protecting
both arms extended out to the sides with the palms facing forward
rejoicing
both arms extended out to the sides with palms turned away from the body
praising
crouched on one knee, one arm raised and the other held against the chest with clenched fist
mourning
arms raised with palms turned toward the face
Source: The Metropolitan Museum of Art: The Art of Ancient Egypt - A Resource for EducatorsVocabulary

ideal itt idealizált
conventional hagyományos
desired meaning a kívánt jelentés
major figure fő alak
composition itt elrendezés, beállítás
subsidiary mellékes, másodlagos
pose testtartás
kneel térdelni (rendhagyó ige knelt, knelt, de előfordul nem rendhagyó formában is kneeled. A kezdő K nem ejtendő)
gesture kéztartás vagy kézmozdulat
worship imádni (vallásos imádattal)
present bemutat valamit (itt például áldozatot, ajándlkot)
offering felajánlás (ajándék értelemben)
summon odahív, felszólít
rejoice örvendezni, örülni
praise dícsér
mourne gyászol
extend arms kinyújtja a kezét
upraised felemelt
palm tenyér (az L nem ejtendő)
seated ülő helyzetben
lap öl (vkinek az öle)
facing forward előre néz
crouch meghajolva összekuporodik, leguggol
knee térd (a K nem ejtendő)
held against the chest a melléhez emeli/tartja
fist ököl
clench összeszorít, megmarkol
clenched fist ökölbe szorított kéz
Exercises and tests
1. Vocabulary
Vocabulary

English
Hungarian


itt idealizált


hagyományos


a kívánt jelentés


fő alak


itt elrendezés, beállítás


mellékes, másodlagos


testtartás


térdelni (rendhagyó ige knelt, knelt, de előfordul nem rendhagyó formában is kneeled. A kezdő K nem ejtendő)


kéztartás vagy kézmozdulat


imádni (vallásos imádattal)


bemutat valamit (itt például áldozatot, ajándlkot)


felajánlás (ajándék értelemben)


odahív, felszólít


örvendezni, örülni


dícsér


gyászol


kinyújtja a kezét


felemelt


tenyér (az L nem ejtendő)


ülő helyzetben


öl (vkinek az öle)


előre néz


meghajolva összekuporodik, leguggol


térd (a K nem ejtendő)


a melléhez emeli/tartja


ököl


összeszorít, megmarkol


ökölbe szorított kéz


2. Write the label for the meaning:
mourning | praising | presenting, offering | protecting | ready to receive offerings | rejoicing | summoning | worshiping

Meaning
Pose or gesture

both arms extended forward with hands upraised

both arms extended forward with an object held in one or both palms

seated with one or both arms resting on one's lap, palms down

one arm extended forward with the palm open

both arms extended out to the sides with the palms facing forward

both arms extended out to the sides with palms turned away from the body

crouched on one knee, one arm raised and the other held against the chest with clenched fist

arms raised with palms turned toward the face

3. Write the appropriate label for each of the drawings below:
mourning | praising | presenting, offering | protecting | ready to receive offerings | rejoicing | summoning | worshipingLetöltés pdf-ben