2015. május 21., csütörtök

Horsoscopes 1

Ez a feladat középfok körül szintre alkalmas. A Telegraph c. lapban ténylegesen megjelent horoszkópot dolgozza fel nyelvileg. A szöveghez vannak nyelvi jegyzetek, kérdések és szódolgozat. A szöveg feldolgozása után érdemes beszélgetést is kezdeményezni a témával kapcsolatban. A beszélgetéshez azt javasoljuk, hogy teljesen kötetlen legyen, nagyon konkrét kérdések nélkül, hiszen a témáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. A teljes anyag, feladatokkal és megoldásokkal a PDF fájlban található.


Horoscopes part 1

_______________________________

Read the text and answer the questions below.

->  Language Notes
Phrases & Words: Taurus
don't miss a chance: ki ne hagyd a lehetőséget!
to insist ON sg: ragaszkodik vmihez
make a move: tesz valamit
1: könnyen elszalaszthatod a lehetőséget ("elfuthat a pillant melletted")
change course: irányt vált

TAURUS ['tɔ:rəs]

April 21 - May 21
You have good luck all around you now, so do not miss a chance to revolutionise your situation by being stubborn or insisting on your rights. Because Taurus is a fixed earth sign, you rarely make a move unless you feel quite sure of where you stand. If you wait for proof that you are right, the moment could well pass you by1, so be flexible and ready to change course without much warning.
->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
break new ground: valami új dologba kezd
comes your way: utadba kerül, előtted áll
live up to the expectations: megfelel az elvárásoknak
give in to sg/sy: beadja a derekát
sudden insights: kb. hirtelen megvilágosodás

GEMINI ['ʤemɪnɑɪ]

May 22 - June 21
An opportunity to break new ground on the career front comes your way this week. However, conflict in the skies could make you over-cautious, or make you wonder if you can live up to someone's expectations. Do not give in to self doubt. With decisive Mars, optimistic Jupiter and Uranus, the planet which brings sudden insights and constructive change, aligning in the skies, you are in a very strong position.

->  Language Notes
Phrases & Words: Gemini
hold a winning hand: jó lapjárása van
hand: a leosztott lapok kártyában
take action: lépéseket teszt, cselekszik

CANCER ['kænsə]

June 22 - July 23
You hold a winning hand this week. If you are positive and take decisive action, you can bring about important changes in your private life. Do not let domestic ties or minor disagreements hold you back. With dynamic Mars in Cancer now aligning with the zodiac's most optimistic, lucky planets, someone's opposition to your plans could crumble. Play to win this time around.
->  Language Notes
Phrases & Words: Leo
deadlock: zsákutca, holtpont
close realtionship: intim, közeli kapcsolat, szoros barátság
ask for what you really want: kérd azt, amit igazán akarsz
don't hedge your bets: vallj színt; ne takargasd a vágyaidat/terveidet

LEO ['lɪ:əʊ]

July 24 - August 23
You can overcome a recent deadlock in a close relationship this week. In fact, with so many positive and powerful planets now aligning in the skies, you can do a great deal more, so ask for what you really want from someone close and do not hedge your bets. Travel and romance are also linked this week, so postpone routine chores and live life to the full.
->  Language Notes
Phrases & Words: Virgo
pour cold water on: lehűti a reményeket, szertefoszlatja a terveket stb.
upbeat: reményteljes, vidám, előre néző
usher in: beiktat, új korszakot nyit, teret enged valami újnak

VIRGO ['vɜ:gəʊ]

August 24 - September 23
Someone could undermine your confidence in your ability to reach a certain goal this week. A conversation this weekend should reassure you, so listen to what someone positive has got to say and let no one pour cold water on your plans. If you are upbeat, optimistic and decisive, you can also usher in a much more liberating and fulfilling era in a close alliance.
->  Language Notes
Libra
2.: sokszorosan összetett szerkezet. Egyrészt: don't let A do B - ne engedd, hogy A B-t tegye; Másrészt: advice from someone - tanács valakitől; harmadrészt: someone you rely on - valaki, akiben megbízol; negyedrészt: make you wonder - elgondolkodtat

LIBRA ['lɪbrə]

September 24 - October 23
Your career and love life move into a more constructive, satisfying phase this week. Your attitude is all, so do not let advice from someone you rely on make you wonder2 if a certain goal is worth pursuing. With so much positive celestial action in your chart's financial zone, you can sweep obstacles aside and forge ahead. Trust your judgement about someone's feelings.
Source: The Telegraph

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre magyarul!

1. Milyen esélyek várhatóak az Ikrek csillagjegyűek számára munkaügyben?
_______________________________________________
2. Kinek jósolja a horoszkóp azt, hogy egy személyes beszélgetés döntő lehet a héten?
_______________________________________________
3. Mit javasol a horoszkóp az Oroszlán jegyűeknek a hétköznapi tevékenységekkel kapcsolatosan?
_______________________________________________
4. Melyik csillagjegyben születetteknek tanácsolja a horoszkóp, hogy ne ragaszkodjanak jogaikhoz oly nagyon?
_______________________________________________
5. Melyik csillagjegyben születettekre igaz, hogy ezen a héten otthoni vagy háztartási teendőiktől kell megszabadulniuk egy kicsit?
_______________________________________________
6. Milyen veszély fenyegeti a Szűz csillagjegyűeket ezen a héten?
_______________________________________________
7. Mit mond a horoszkóp a Mérleg jegyűek pénzügyi helyzetéről?
_______________________________________________
8. Kiknek ajánlja a horoszkóp, hogy rukkoljanak elő régi vágyukkal, kéréseikkel ezen a héten?
_______________________________________________
9. Mit mond a jóslás az Ikrek jegyűek társas kapcsolatáról?
_______________________________________________
10. Mit várhatnak a Mérleg jegyűek a szerelem terén a héten?
_______________________________________________


www.angoltanszek.hu
Yes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése