2014. június 11., szerda

(get) used (to)

A used to, be used to, get used to kifejezések közti különbséget lehet megismerni és gyakorolni. Középfokhoz közelítő szintekre ajánljuk. (PDF)

1. Fordítsd a mondatokat angolra!


 1. Nem is tudom, hogy szeretem-e, vagy csak megszoktam már.

  ________________________________________________________________________

 2. Volt idő, amikor nagyon sokszor meglátogattál minket.

  ________________________________________________________________________

 3. Nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen korán keljek.

  ________________________________________________________________________

 4. Mi annak idején sokat énekeltünk az iskolában.

  ________________________________________________________________________

 5. Még meg kell szoknom ezt az új telefont.

  ________________________________________________________________________

2. Válaszd a helyes megoldást!


 1. You ________________ play games and now you love computer games. What's happened?

  A/ didn't used to B/ didn't use to
  C/ haven't got used to D/ used not to

 2. This is a completely new phone. I still need to _______________________ it.

  A/ use B/ used to
  C/ get use to D/ get used to

 3. It is all new to him. He ______________________ rural life, but he will like it I think.

  A/ is not used to B/ doesn't get used to
  C/ didn't use to D/ doesn't use to

Megoldások

1. Fordítás
 1. I don't actually know whether I like it or I am just used to it (I have just got used to it)
 2. You used to come to see us a lot at one point in time. / There ws a time when you used to visit us a lot.
 3. I am not used to getting up so early / this early.
 4. We used to a sing a lot at school (back then).
 5. I still need to get used to this new phone.

2. Multiple choice

 1. B: didn't use to
 2. D: get used to
 3. A: is not used to


Ajánlott tananyag:

Used to, be used to, get used to: http://www.angoltanszek.hu/TUT/tut.php?tid=2741

A gyakorló anyag letölthető PDF formátumban innen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése